Wskazówki dotyczące tworzenia kopii zapasowych

Czy jest plik vssvc.exe? Jak naprawić problem wysokiego użycia dysku vssvc.exe?