Wskazówki Dotyczące Odzyskiwania Danych

Rozwiązany - jeden z dysków musi zostać sprawdzony pod kątem spójności [Porady MiniTool]